Innovatie tunnel is uitgangspunt New Business Development proces

De verschillende fases in de innovatie funnel

De verschillende fases in de innovatie funnel

Met behulp van de innovatie tunnel bepaal ik samen met de opdrachtgever waar mijn kennis en ervaring nodig is in het new business development proces.

Dat kan zijn bij genereren van ideeën met behulp van een workshop, het uitvoeren van onderzoek, het schrijven van een Businessplan tot het daadwerkelijk in de markt zetten van een nieuw product of dienst.

Samen met de opdrachtgever maak ik een beschrijving van de opdracht, de gewenste resultaten en de doorlooptijden. Ook maken we afspraken over de vergoeding. Transparant, duidelijk.

Activiteiten binnen de innovatie tunnel

Vooronderzoek

Ontwikkelen van een conceptmatig voorstel binnen de kaders van het businessplan van de opdrachtgever zodat een juiste en voortijdige beslissing genomen kan worden tot eventuele lancering van een nieuwe business.
Mogelijke activiteiten binnen de fase van het vooronderzoek zijn:

 • Onderzoeken naar grootte en dynamiek in betreffende markten. Onderzoeken naar vakliteratuur en studies over die nieuwe markten, in zowel binnen- als buitenland
 • Onderzoeken naar klantbehoeften en -belevenissen in nieuwe markten. Identificeren van mogelijke “dodelijke zwakten” voor een markt-entry.
 • Onderzoeken, oplossen, bevestigen en /of ontkennen van “dodelijke zwakten” voor markt-entry. Berekenen “sigarettenpakje stijl” naar aantrekkelijkheid nieuwe business voor opdrachtgever.

Business plan

Het ontwikkelen van een businessplan, zodat een juiste beslissing genomen kan worden, incl. investeringen, voor een te lanceren nieuwe business.
Mogelijke activiteiten binnen de fase van het businessplan zijn:

 • Markten: Bepalen van marktgrootten, groeiratio’s en marktsegmenten. Identificeren en onderzoeken van huidige competitie en waarschijnlijke binnen treders. Bepalen markt aandeel gebaseerd op uitkomsten van alle andere sub processen.
 • Producten: Onderzoeken huidige producten en diensten in binnen- en buitenland. Identificeren mogelijke producten en bundels voor klanten. Ontwikkelen en testen van product portfolio’s bij klantengroepen. Samenstellen van producten portfolio
 • Prijzen: Onderzoek naar prijsstellingen van competitie. Onderzoeken prijsbeleving bij klanten. Ontwikkelen prijsstellingen bij portfolio
 • Klanten en positionering: Identificeren klantbelevenis. Identificeren van klanttypen en segmenten d.m.v. focusgroepen en onderzoeken. Ontwikkelen van doelgroepen. Ontwikkelen en testen van nieuwe positionering bij klantgroepen. Ontwikkelen van USP’s op zowel verkoper als portfolio niveau.
 • Verkoop kanalen: Bepalen informatie zoekgedrag huidig en toekomstig. Bepalen aankoopgedrag huidig en toekomstig. Bepalen van de mix van de verschillende verkoopkanalen: salesforce, winkel, callcenter, folder, web. Identificeren van mogelijke verkooppartners en eerste gesprekken aangaan.
 • Winsten en investeringen: Bepalen van omzet, groei en marges. Bepalen van kosten marketing, verkoop en uitvoering. Inschattingen van benodigde investeringen.

Ontwikkeling

Het feitelijk ontwikkelen van een nieuw product, dienst of kanaal.
Mogelijke activiteiten binnen de fase van ontwikkeling zijn:

 • Producten portfolio: Ontwikkelen producten/diensten portfolio. Sluiten inkoopcontracten. Bepalen prijs per product/dienst. Productendatabase opbouwen.
 • Promotie: Ontwikkelen concept foldermateriaal voor focusgroepen en interne communicatie. Ontwikkelen communicatiemateriaal in brede zin in samenwerking met de marketing afdeling
 • CRM: Ontwikkelen van CRM processen.
 • Callcenter processen: Ontwerpen nieuwe call-scripts. Assisteren in de ontwikkeling van trainingsmateriaal voor callcenter medewerkers.

Testen

Uiteindelijk het testen van een nieuw product. Met minimale inzet van middelen wordt de dienst of product in de markt getest. Mogelijke activiteiten binnen de testfase zijn:

 • Opstellen van marktbewerkingsplan
 • Vaststellen van succesfactoren
 • Interne en externe communicatie
 • Inrichten van de online en offline kanalen
 • Inrichten van fulfillment